Archive for the ‘пародия’ Category

Вече можем да задраскаме още един въпрос от срамната история на цивилизацията:

“Има ли място за всеки под слънцето?”

Би трябвало всички да са научили отговора: Да, има.

Въпросът е само как да го направим по-удобно.

Така че хайде вече да се позабавляваме – по целия свят започна сезонът на шаренията!